برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی 1402

قابل توجه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد ورودی 1402
فایل جلسه معارفه
Responsive Image