اخبار و اطلاعیه ها 

فراخوان بیست و سومین دوره مسابقات سالیانه ملی انجمن علمی بین المللی بتن


 

فراخوان بیست و سومین دوره مسابقات سالیانه ملی انجمن علمی بین المللی بتن شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن

جهت دانلود آیین نامه های مسابقات و اطلاع از تاریخ برگزاری مسابقات به وب سایت انجمن به آدرس www.aciiranchapter.org مراجعه نمایید.