ارتباط با دانشکده

آدرس پستی : تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران

شماره تماس آموزش دانشکده : 66164250

ایمیل آموزش : civilamoozesh@sharif.ir

شماره تماس تحصیلات تکمیلی : 66164204

 
ایمیل تحصیلات تکمیلی : civiltakmili@sharif.edu
شماره تماس دفتر دانشکده : 66164201 - 66164202
ایمیل دفتر دانشکده : civildaftar@sharif.edu
دورنگار : 66014828

ارتباط با دانشکده