برنامه سمینارهای هفته پژوهش

علاقه مندان میتوانند جهت شرکت در سمینارهای هفته پژوهش از طریق لینک (vc.sharif.edu/ch/civil-seminar) زیر اقدام نمایند.

شرکت برای عموم آزاد است.

Responsive Image