امور دانشجویی

گروه ها و فعالیت های دانشجویی 
 

مجله عمران شریف (انجمن علمی عمران شریف) :
 

شروع به فعالیت انجمن علمی عمران شریف به سال 1369 بازمی‌گردد و از این حیث قدیمیترین تشکل دانشجویی است که در زمینه‌های مختلف علمی و پژوهشی فعالیت می‌نماید. ساختار این انجمن به این شرح است که 1-3 سردبیر در راس هرم تصمیم‌گیری آن قرار دارند و سایر اعضای این مجله در چند بخش به فعالیت می پردازند که به شرح زیرند:

یکی از بخش‌های اصلی این انجمن، چاپ مجله ی علمی- تخصصی دانشجویی عمران شریف است که اعضا در گروه نویسندگان مقالات علمی فرستاده شده از سوی دانشجویان، اساتید و مهندسان دانشگاه‌ها و نهادهای مختلف کشور را تحت راهنمایی و داوری هیئت داوران برگزیده و در مجله ی علمی دانشجویی عمران شریف به چاپ می رساند. هیئت داوران تماما از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران شریف تشکیل شده است.

یکی دیگر از گروه های این تشکل ، گروه علمی و روابط عمومی انجمن است. فعالیت‌های این گروه را می‌توان موارد زیر عنوان کرد:

  1. برگزاری دوره های آموزش نرم افزارهای گرایش‌های مختلف مهندسی عمران برای دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی.
  2. برگزاری کارگاه‌های آموزشی (Workshop) در گرایش‌های مختلف مهندسی عمران با حضور شرکت‌های صنعتی.
  3. برگزاری بازدیدهای علمی از پروژه‌های شرکت‌های مهندسی فعال در سراسر کشور.
  4. عقد قرارداد با شرکت‌های فعال در سطح کشور به منظور بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه.
  5. برگزاری همایش‌های آشنایی با گرایش‌های کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی عمران.

گروه سوم این تشکل، گروه فوق برنامه انجمن است که به برگزاری اردوهای بازدیدی، تدارکات برنامه‌های برگزار شونده و تهیه‌ی نشریه‌ی تک‌برگی حول مسایل و مشکلات روزانه‌ی دانشگاه می‌پردازد.

سایت مجله عمران شریف: sharifcm.ir

 
شورای صنفی دانشکده عمران :
 

شورای صنفی دانشکده عمران زیرشاخه‌ی شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد که وظیفه دارد مطالبات دانشجویان را مطرح و در راستای تحقق آن‌ها اقدام نماید.اعضای این شورا که به صورت سالیانه توسط انتخابات سراسری در دانشکده انتخاب می‌شود پل ارتباطی بین دانشجویان و مدیران دانشگاه می‌باشند.این شورا علاوه بر اقدامات ذکر شده فعالیت‌هایی همچون برگزاری دوره‌های آموزشی را در دستور کار خود دارد.کلیه دانشجویان در صورت بروز هرگونه مشکل می‌توانند آن را با شورای صنفی مطرح نمایند.