قوانین، فرم ها و آئین نامه ها

دانشجویان گرامی برای کلیه درخواست های مرتبط دیگر که فرم های مربوط به آنها در سایت موجود نیست از طریق سامانه آموزش edu.sharif.edu درخواست خود را از طریق منوی مربوطه (تحصیلات تکمیلی یا خدمات آموزشی) ثبت و ارسال کنند.

آئین نامه ها و مقررات

فرم های مقطع دکترا

فرم های مقطع کارشناسی ارشد

فرم های مقطع کارشناسی