مهندسی ژئوتکنیک
 • درباره گروه تخصصی

  برنامه مهندسی ژئوتکنیک شامل دوره ها، سمینارها، آزمایشگاه ها و پروژه هایی در شاخه های مختلف مانند مکانیک خاک، مکانیک سنگ، مهندسی بنیاد، مهندسی سد، تونل زنی، مهندسی ژئو محیط و مهندسی ژئوتکنیک زلزله است. این برنامه به منظور ارائه دانش عمیق در مهندسی ژئوتکنیک برای دانشجویان همراه با تجربیات تجربی و میدانی مورد نیاز آنها برای پیوستن به بازار همیشه در حال تغییر مهندسی آماده شده است. این برنامه همچنین می تواند متقاضیان علاقه مند را برای ادامه تحصیل در دانشگاه در سطح بسیار بالایی آموزش دهد.
 • هیئت علمی

 • برنامه آموزشی

 • دروس

  ژئوتکنیک لرزه‌ای ((Persian, English)
  سدهای خاکی و پروژه ((Persian, English)
  بهسازی زمین ((Persian, English)
  دینامیک خاک ((Persian, English)
  روش های عددی پیشرفته در ژئومکانیک ((Persian, English)
  روش های عددی در مهندسی ژئوتکنیک ((Persian, English)
  زمین شناسی مهندسی پیشرفته ((Persian, English)
  ژئوتکنیک زیست محیطی ((Persian, English)
  کاوش های صحرایی در مهندسی ژئوتکنیک ((Persian, English)
  مکانیک خاک پیشرفته 1 ((Persian, English)
  مکانیک خاک پیشرفته 2 ((Persian, English)
  مکانیک خاک های غیراشباع ((Persian, English)
  مکانیک سنگ ((Persian, English)
  مهندسی پی پیشرفته ((Persian, English)
  مهندسی تونل ((Persian, English)