گروه مهندسی سازه های هیدرولیکی
  • درباره گروه تخصصی

    برنامه سازه های هیدرولیکی در سال 1982 تاسیس شد و دومین برنامه تحصیلات تکمیلی در گروه است که بر روی تجزیه و تحلیل و طراحی سازه های در تماس با آب از جمله سدها، سرریزها، آبریزها، ناودانها، حوضچه های آرامش و سازه های دریایی تمرکز دارد. این برنامه شامل دوره ها و پروژه هایی در زمینه سازه ها، هیدرولیک و مناطق ژئوتکنیک است. همچنین دانشجویان علاقه مند را برای یک دوره دکترا آماده می کند.
  • هیئت علمی

  • برنامه آموزشی

    برنامه‌ آموزشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی سازه های هیدرولیکی: