اساتید بازنشسته

سیامک پارسانژاد
استادیار
دکتر همایون صنیعی
​​​​​​​استادیار
دکتر مارکار گریگوریان
دانشیار
دکتر مهران لشگری
استادیار
دکتر مهرداد مهرآئین
​​​​​​​استادیار
دکتر نظام الدین مرعشی
دانشیار
دکتر مهران لشگری
دکتر مهرداد مهرآئین
دکتر نظام الدین مرعشی
دکتر سیروس فخریاسری
مهندس کامبیز پایوار (متوفی)
دکتر فرهاد تبدّر (متوفی)
دکتر جعفر امینی
دکتر ابراهیم طسوجی
دکتر سعید بلورچی
دکتر حبیب اله اکبر (متوفی)
دکتر جواد مجتهدی (متوفی)

دکتر بیژن اعلامی

دکتر غلامرضا انصاری

دکتر محمد امین

دکتر مصطفی طوسی

دکتر سعید یغمائی

دکتر باریس پطروسیان

دکتر پرویز جهانی

دکتر جلال الدین وکیلی

دکتر سوسن مجتهدی

دکتر فاطمه حاج ­سیدجوادی (متوفی)

دکتر منوچهر رازنهان

دکتر فرخ راجی

دکتر تورج ناصری