مراکز و امکانات

آزمایشگاه ها

پژوهشکده‌ حمل و نقل

انجام مطالعات و پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در گستره‌های گوناگون زمانی- مکانی و در زمینه‌های مربوط به مسایل بخش حمل و نقل اعم از برنامه‌ریزی، طراحی، نگهداری، ایمن‌سازی، مدیریت و بهینه‌سازی تسهیلات و سیستم‌های‌ حمل و نقل.

صفحه مرکز

مرکز پژوهشی پایداری و تاب‌آوری زیرساخت‌ها

مرکز پژوهشی پایداری و تاب‌آوری زیرساخت‌ها با هدف گردهم‌آوردن تخصص‌های میان‌رشته‌ای به منظور پژوهش و ترویج دانش در زمینه پایداری و تاب‌آوری زیرساخت‌ها تاسیس شده است.

صفحه مرکز

مرکز تحقیقات مهندسی زلزله

این مرکز مجهز به آزمایشگاه میزلرزان (shaking table) می‌باشد. توسط این میز می‌توان زلزله را شبیه‌سازی کرد و نیروهای زلزله را به مدل مورد نظر و یا به اجزای سازه‌ها با ابعاد واقعی اعمال نمود و رفتار آنها را مورد بررسی قرار داد. 

مرکز پردازش موازی

 این مرکز در سال 1386 در دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی شد. این مرکز  محاسبات عددی پیچیده را برای دانشجویان امکان‌پذیر می‌نماید. این مرکز در طبقه چهارم ساختمان دانشکده عمران واقع گردیده است. 

صفحه مرکز پردازش موازی 

کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار

صفحه مرکز

آزمایشگاه کامپیوتر

طبقه سوم دانشکده مهندسی عمران، اتاق 301

خدماتی که در این قسمت از دانشکده ارائه می‌گردد تماماً مربوط به سیستم‌های رایانه‌ای که متعلق به سایت کارشناسی، کارشناسی ارشد، دانشجویان دکترا، سیستم‌های اساتید، و کارمندان دانشکده می‌باشد. سایت دانشکده شامل حدود 50 دستگاه کامپیوتر، دو دستگاه پرینتر و دو عدد اسکنر که مربوط به سایت کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشد وحفظ و نگهداری و راه‌اندازی آنها از وظایف مسئولین این سایت می‌باشد. همینطور نگهداری از سرورها و نصب نرم‌افزارهای که مورد نیاز دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشکده می‌باشد.

ایمیل : f.yekta@staff.sharif.edu
پرسنل: خانم فرزانه یکتا و آقای مهندس کسری کساییان
مدیریت سایت: آقای دکتر محصولی

نحوه دریافت و استفاده از شناسه شریف
راهنمای کار با نرم‌افزار Writer برای ایجاد صفحه شخصی وب