گروه ها

مهندسی آب و محیط زیست

برنامه مهندسی آب و محیط زیست شامل دوره ها، سمینارها و پروژه هایی در شاخه های مختلف این رشته است. این برنامه به منظور فراهم آوردن دانش عمیق برای دانشجویان، همراه با زمینه نظری و عملی مورد نیاز آنها برای پیوستن به بازار مهندسی عمران در این زمینه طراحی شده است. این برنامه همچنین متقاضیان علاقه مند را برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا آماده می کند.
پرتال مهندسی آب و محیط زیست

مهندسی ژئوتکنیک

برنامه مهندسی ژئوتکنیک شامل دوره ها، سمینارها، آزمایشگاه ها و پروژه هایی در شاخه های مختلف مانند مکانیک خاک، مکانیک سنگ، مهندسی بنیاد، مهندسی سد، تونل زنی، مهندسی ژئو محیط و مهندسی ژئوتکنیک زلزله است. این برنامه به منظور ارائه دانش عمیق در مهندسی ژئوتکنیک برای دانشجویان همراه با تجربیات تجربی و میدانی مورد نیاز آنها برای پیوستن به بازار همیشه در حال تغییر مهندسی آماده شده است. این برنامه همچنین می تواند متقاضیان علاقه مند را برای ادامه تحصیل در دانشگاه در سطح بسیار بالایی آموزش دهد.
پرتال مهندسی ژئوتکنیک

مهندسی حمل و نقل

برنامه مهندسی حمل و نقل شامل دوره ها ، سمینارها و پروژه هایی در شاخه های مختلف این تخصص است. این برنامه همچنین می تواند زمینه را برای ادامه تحصیل در سطح دکترا فراهم کند.
پرتال مهندسی حمل و نقل

مهندسی سازه

برنامه مهندسی سازه شامل دوره ها ، سمینارها و پروژه هایی در شاخه های مختلف مهندسی سازه است. این برنامه همچنین می تواند زمینه را برای ادامه تحصیل در سطح دکترا فراهم کند.
پرتال مهندسی سازه

مهندسی سازه های هیدرولیکی

برنامه سازه های هیدرولیکی در سال 1982 تاسیس شد و دومین برنامه تحصیلات تکمیلی در گروه است که بر روی تجزیه و تحلیل و طراحی سازه های در تماس با آب از جمله سدها، سرریزها، آبریزها، ناودانها، حوضچه های آرامش و سازه های دریایی تمرکز دارد. این برنامه شامل دوره ها و پروژه هایی در زمینه سازه ها، هیدرولیک و مناطق ژئوتکنیک است. همچنین دانشجویان علاقه مند را برای یک دوره دکترا آماده می کند.
پرتال مهندسی سازه های هیدرولیکی

مهندسی زلزله

برنامه مهندسی زلزله شامل دوره ها، سمینارها و پروژه هایی در شاخه های مختلف است. این برنامه به منظور ارائه دانش عمیق در مهندسی زلزله برای دانشجویان طراحی شده است. این برنامه همچنین زمینه لازم را برای متقاضیان علاقه مند برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا فراهم می کند.
پرتال مهندسی زلزله

مهندسی و مدیریت ساخت

برنامه های تحصیلات تکمیلی در گروه مهندسی و مدیریت ساخت ارائه می شود. این برنامه ها آخرین نظریه ها و روش های مورد نیاز برای مدیریت موثر پروژه های ساخت را پوشش می دهد. کارشناسی ارشد این برنامه به منظور آماده سازی مهندسان برای تصمیم گیری فنی، افزایش مسئولیت رهبری و نقش های چند رشته ای در صنعت ساخت و ساز طراحی شده است. برنامه ی دکترا به طور اختصاصی برای آموزش محققان با کیفیت بالا برای رسیدگی به چالش های اصلی صنعت ساخت و ساز در سطح ملی و بین المللی قرار گرفته است. از دانشجویان تحصیل کرده در برنامه های ما، برای ادامه کار خود در صنعت، دانشگاه ها و سازمان های دولتی توسط حرفه ای ها در خواست به عمل میاید.
پرتال مهندسی و مدیریت ساخت