دفتر آموزش 
این دفتر در طبقه سوم دانشکده مهندسی عمران اتاق شماره 306 واقع گردیده است. سرکار خانم شوشتری و سرکار خانم مهرابی مسئولین این دفتر بوده و زیر نظر معاون آموزشی فعالیت می نمایند. اهم وظایف این دفتر عبارتند از: 

شرح وظایف خانم مهرابی:

 1. کارهای مربوط به حق التدریس اساتید در هر نیمسال و تابستان و پیگیری مشکلات حق التدریس اساتید تا رفع آنها
 2.  امور مربوط به تطبیق واحد و فارغ التحصیلی دانشجویان
 3. کلیه مسائل مربوط به دستیاران آموزشی و حق التدریس ایشان در هر نیمسال
 4.  امور مربوط به اساتید راهنما و هماهنگی های لازم
 5.  احضار دانشجویان برای مسائل آموزشی و اطلاعیه ها
 6.  پیگیری مسائل مربوط به ارسال نمرات
 7. مسائل مربوط به ارزشیابی اساتید در هر نیمسال
 8. اطلاع از آیین نامه های آموزشی و پیگیری موارد خاص
 9.  همکاری با معاونت دانشجویی دانشکده ( افت تحصیلی در هر نیمسال و کار آموزی و پیگیری مکاتبات معاونت دانشجویی)
 10.  پیگیری مسائل آموزشی دانشجویان  و راهنمایی آنان تا رسیدن به نتیجه
 11.  انجام کارهای مربوط به دانشجویان ارشد بدون آزمون در هر سال
 12. ایجاد بایگانی برای دانشجویان فارغ التحصیل
 13. ارسال اطلاعیه های آموزشی و اطلاعیه هایی که از طرف اساتید درخواست می شود به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی رسانده شود.

شرح وظایف خانم شوشتری:

 1. برنامه ریزی و تنظیم  دروس و امتحانات و کلاس ها در هر نیمسال اعم از دروس کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و هماهنگی مسائل مربوطه با اداره آموزش و پیگیری‌های لازم با بخش‌های ذیربط
 2. هماهنگی با مدیران گروه جهت تنظیم دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد
 3. وارد کردن دروس هر نیمسال در سامانه آموزشی
 4. بررسی و پیگیری مشکلات ثبت نامی دانشجویان تا رسیدن به نتیجه در هر نیمسال
 5. انجام کارهای مربوط به سقف مجاز واحد در هر نیمسال
 6. انجام کارهای مربوط به عدم رعایت پیش نیازی و هم نیازی در هر نیمسال
 7. انجام کارهای مربوط به پروژه کارشناسی  در هر نیمسال
 8. پیگیری مسائل آموزشی دانشجویان  و راهنمایی آنان تا رسیدن به نتیجه
 9. شرکت در جلسات شورای آموزش دانشکده
 10. تهیه و تنظیم و تحویل اطلاعات و آمار مورد نیاز معاون آموزشی دانشکده یا اداره آموزش
 11. تهیه گزارش عملکردی آموزش
 12. اطلاع از آیین نامه های آموزشی و پیگیری موارد خاص
 13. ایجاد پرونده آموزشی برای دانشجویان کارشناسی و بایگانی مدارک مربوط

لازم به ذکر است در زمانی که یکی از کارشناسان آموزش حضور ندارد کارشناس دیگر وظایف همکار خود را انجام می دهد.

تلفن : 66164250
دورنگار : 66016504
پست الکترونیک : civilamoozesh@sharif.ir