آخرین اخبار و اطلاعیه ها

03 Jan 2021

آمادگی همه جانبه دانشگاه صنعتی شریف برای کمک به مهار کرونا

آمادگی همه جانبه دانشگاه صنعتی شریف برای کمک به مهار کرونا

دکتر فتوحی رئیس دانشگاه شریف در گفتگو با ایرنا گفت: دانشگاه شریف در راستای کنترل و مقابله با شیوع بیماری کرونا آمادگی همکاری همه جانبه در زمینه های تخصصی و فنی ...