جستجوی نتایج

جلسه مجازی معرفی برنامه جدید دوره کارشناسی دانشکده

از تمام اساتید و دانشجویان دعوت میشود در جلسه مجازی معرفی برنامه جدید دوره کارشناسی دانشکده که روز دوشنبه ۳ شهریور ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد، شرکت فرمایید.

زمان: دوشنبه ۳ شهریور ساعت ۱۰ تا ۱۲

محل: https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/amir.samimi

شروع  :  ۱۰:۰۰  -   ۰۳ شهریور ۱۳۹۹

پایان :    ۱۲:۰۰  -   ۰۳ شهریور ۱۳۹۹