تحصيلات تکميلی عمران+

 

 خیرمقدم و نکات کلیدی  

 

      اهم مفاد مجموعه قوانين و مقررات آموزشي دوره دكتري در دانشگاه صنعتي شريف

      ليست مجلات مورد تأئيد دانشكده مهندسي عمران جهت دفاع از رساله دكترا

    جدول دفاعیه کارشناسی ارشد و دکترا دانشکده عمران

    (به روزرسانی شده)

     آئين نامه و میزان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد

      ورساله های دکتری، مقالات علمی و پژوهشی و ISI    

    ضوابط و آئين نامه داخلی مربوط به دانشجويان دکترا

    ضوابط و آئين نامه تحصيل در دوره دكتراي مستقيم از كارشناسي در دانشگاه صنعتي شريف

     ليست دروس دکترا

    مباحث گرایشهای  مختلف امتحان جامع  دکترا

    ضوابط و آئين نامه داخلی مربوط به دانشجويان کارشناسی ارشد

    پروسه تکمیل فرم تعریف پایان نامه در سیستم آموزش

    پروسه تکمیل مراحل صدور مجوز دفاع الكترونيكي در سامانه آموزش

   مراحل ارسال پیشنهادیه رساله از دانشجویان کارشناسی‌ارشد به دفتر

        تحصیلات تکمیلی دانشکده

    ليست دروس اجباری و اختياری کارشناسی ارشد

 

    فرمهای مقطع دکترا

 

    فرمهای مقطع کارشناسی ارشد

 

    فرمهای مشترک

 

اطلاعيه ها

 

ليست مجلات مورد تأئيد دانشكده مهندسي عمران جهت دفاع از رساله دكترا (ورودي 91 به بعد)

  دانشجويان دكتراي ورودي 91 به بعد جهت برگزاري دفاع از رساله دكترا بايد 2 مقاله چاپ شده از ليست مجلات اعلام شده توسط دانشكده (در قسمت جدول سمت راست) ارائه نمايند. ضمناً در صورت چاپ مقاله در مجله Scientia حداكثر يك مقاله از 2 مقاله در اين مجله قابل قبول مي باشد.

(93/03/12)

 

قابل توجه دانشجويان كارشناسي‌ارشد ورودي 91 به بعد

 

به اطلاع مي‌رساند پيرو مذاكرات و مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مقرر شده است در خصوص دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد كه پس از تعريف پايان نامه و ثبت نام در اين درس درخواست تغيير شيوه به آموزش محور مي دهند، درخواست آنها در جلسات مربوطه در تحصيلات تكميلي دانشگاه بررسي شده و در صورت موافقت، تغييرات زير در كارنامه دانشجو اعمال گردد:

1- حذف w درس پايان نامه كارشناسي ارشد در نيمسال هاي ثبت نامي در اين درس

2- درج عبارت "تغيير وضعيت از شيوه آموزشي - پژوهشي به شيوه آموزشي" در انتهاي آخرين نيمسالي كه دانشجو در درس پايان نامه ثبت نام داشته است و اين درس حذف w شده است.

(93/02/20)

قابل توجه دانشجويان كارشناسي‌ارشد ورودي 92 به بعد

 

به اطلاع مي‌رساند كه طبق مصوبه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي عمران مقرر شد دانشجويان كارشناسي‌ارشد (وروديهاي 92 به بعد) فرم انتخاب تعيين استاد راهنما و چكيده تعريف پايان‌نامه خود را (از طريق سايت تحصيلات تكميلي) تا تاريخ آخر خرداد ماه سال اول تحصيل خود به انجام برسانند. ضمناً ارائه تعريف كامل پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد بايستي مطابق آئين‌نامه تا اول شهريور ماه سال اول تحصيل دانشجو صورت گيرد. در صورتيكه تعريف پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد دانشجو در گروه مصوب نشود، دانشجو بايستي نسبت به تعيين استاد راهنماي جديد و يا تغيير دوره تحصيلي از پژوهشي به آموزشي تا آخر شهريور ماه سال اول تحصيل خود اقدام نمايد.

(92/09/17)

اطلاعيه قوانين و مقررات آموزشي دوره دكتري

  اهم مفاد مجموعه قوانين و مقررات آموزشي دوره دكتري در دانشگاه صنعتي شريف  در قسمت  سمت راست اعلام میگردد.

(92/07/22)

اطلاعيه در مورد درس TA0 دانشجويان دكترا

دانشجويان دكترا كه در درس TA0 ثبت نام مي نمايند مي بايست ضمن تكميل فرم مربوطه به استاد راهنماي خود در اول ترم مراجعه كرده تا نسبت به نحوه انجام كار، دستور مقتضي اخذ نمايند. يادآور مي گردد در پايان ترم فرم مربوطه بايد به امضاي استاد راهنما رسيده و به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده تحويل گردد.

(92/04/17)

مصوبه جديد كارشناسي ارشد - حداقل زمان طول دوره كارشناسي‌ارشد

دانشجويان برجسته مي‌توانند در درس پايان نامه در تابستان سال اول ثبت‌نام نمايند و دوره كارشناسي‌ارشد را در يك سال به پايان رسانند، به شرطي كه علاوه بر گذراندن واحدهاي مورد نياز در ترم دوم، پيشنهاد پايان‌نامه آنها مورد تصويب قرار گرفته باشد و درخواست دفاع زودهنگام آنها به تصويب گروه مربوطه و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده رسيده باشد.

(92/03/25)

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا

قابل توجه دانشجویان ارشد و دکترا - بنا به دستور مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه کلیه درخواست های مجوز دفاع می بایست مطابق قانون دو هفته قبل به تحصیلات تکمیلی کل دانشگاه ارسال گردد.

رعایت این امر اجباریست. (22/09/91)

 

قابل توجه دانشجویان ارشد و دکترا - منبعد ساعات و محل کلیه دفاعیه های دانشجویان در قسمت جدول سمت راست اعلام میگردد.

 (12/09/91)

اکلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 91 به بعد، موظفند بعد از پایان دو ترم استاد راهنمای خود را انتخاب نموده و تا تاریخ اول شهریور سال تحصیل خود پیشنهاد پژوهشی خود را به رئیس گروه مربوطه تایپ شده تحویل دهند. دانشجو پس از گرفتن تصویب پیشنهاد پژوهشی خود از گروه، باید در ترم سوم تحصیلی خود در درس پروژه 900-20،    6 واحدی ثبت‌نام نماید. (18/06/91)

درخواست تبدیل دورة کارشناسی‌ارشد با پایان‌نامه به دورة کارشناسی‌ارشد بدون پایان‌نامه فقط تا پایان ترم دوم تحصیلی دانشجو پذیرفته می‌شود. این درخواست باید در بدو امر به مدیر گروه مربوطه داده شود و پس از تصویب در گروه، به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل داده شود. به درخواست‌های مربوط به ترم سوم تحصیلی دانشجو به بعد ترتیب اثر داده نمی‌شود.(18/06/91)

دانشجویان دکترا بعد از دفاع از پروپوزال خود، حداکثر ظرف دو هفته لازم است فرم تعریف رساله دکترا را از طریق سایت بصورت الکترونیکی پر کرده به استاد راهنما ارسال نمایند. (18/06/91)

  بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی‌های 89 به بعد می‌رساند که بعد از دفاع از پایان‌نامه به جای ارسال یک نسخه از پایان‌نامه به دفتر تحصیلات تکمیلی می‌توانند یک CD از پایان‌نامه که به تأئید استاد راهنما    رسیده باشد را به این دفتر ارسال نمایند. (23/03/91)