مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

برنامه مهندسی حمل و نقل شامل دوره ها ، سمینارها و پروژه هایی در شاخه های مختلف این تخصص است. این برنامه همچنین می تواند زمینه را برای ادامه تحصیل در سطح دکترا فراهم کند.

برنامه‌ آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد مهندسی  و برنامه ریزی حمل و نقل:

اقتصادسنجی ((Persian,، انگلیسی)
لجستیک ((Persian,، انگلیسی)
تحقیق در عملیات حمل و نقل ((Persian,، انگلیسی)
مواد آسفالتی پیشرفته ((Persian,، انگلیسی)
طراحی روسازی راه پیشرفته ((Persian,، انگلیسی)
طرح هندسی راه ((Persian,، انگلیسی)
تئوری جریان ترافیک ((Persian,، انگلیسی)
شبیه سازی کامپیوتری ((Persian, English)
تحلیل تقاضای حمل ونقل ((Persian,، انگلیسی)
برنامه ریزی و طراحی فرودگاه ((Persian, English)
مهندسی و طراحی راه آهن ((Persian, English)
برنامه ریزی حمل ونقل ((Persian,، انگلیسی)
مدیریت و نگهداری راه ها ((Persian,، انگلیسی)
ریاضی مهندسی پیشرفته ((Persian, English)
 ارزیابی پروژه های حمل و نقل ((Persian,، انگلیسی)

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian