کارکنان

ودود آذین

خدمات

اتاق

آبدارخانه

مکان

مرکز تحقیقات مهندسی زلزله

تلفن تماس

4280

مریم پژوهی

کارشناس آزمایشگاه مکانیک جامدات و سایت دانشکده

اتاق

104

مکان

طبقه اول دانشکده عمران

تلفن تماس

4259-4254

مریم حسینی

مسئول دفتر مرکز

اتاق

112

مکان

مرکز پژوهش حمل‌ونقل

تلفن تماس

4181

ناصر حکمت جو

اتاق

301

مکان

طبقه سوم دانشکده عمران

تلفن تماس

4218

معصومه خیرآبادی

مسئول دفتر گروه آب

اتاق

121

مکان

دفتر مطالعات آب و محیط‌زیست

تلفن تماس

4185

مریم رحیمی

مسئول تحصیلات تکمیلی

اتاق

306

مکان

طبقه سوم دانشکده عمران

تلفن تماس

4204

ناصر رضائی

خدمات

اتاق

مکان

طبقه همکف دانشکده عمران

تلفن تماس

4260

محسن زنگانه

کارشناس آزمایشگاه میز لرزان، کف قوی و ینیورسال و کارشناس وبسایت دانشکده

اتاق

1

مکان

آزمایشگاه کف قوی- آزمایشگاه میزلرزان

تلفن تماس

4266-4263

مینا شوشتری

مسئول آموزش دانشکده

اتاق

306

مکان

طبقه سوم دانشکده عمران

تلفن تماس

4250

عبدالرسول علومی

مسئول آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی/ امین اموال

اتاق

دفتر آزمایشگاه

مکان

آزمایشگاه بتن و مصالح

تلفن تماس

4697

عطیه علیزاده مقدم

کارشناس آزمایشگاه مکانیک سیالات، هیدرولیک، هیدرولیک پیشرفته، محیط زیست و کارشناس معاونت پژوهشی

اتاق

دفتر آزمایشگاه

مکان

آزمایشگاه محیط زیست - آزمایشگاه هیدرولیک پیشرفته

تلفن تماس

4271

احمد قانع

مسئول انتشارات دانشکده

اتاق

204

مکان

طبقه دوم دانشکده عمران

تلفن تماس

4258

ام البنین قربان نژاد

مسئول دفتر دانشکده

اتاق

503

مکان

طبقه پنجم دانشکده عمران

تلفن تماس

4206

علی قهرمانی

اتاق

____

مکان

طبقه پنجم دانشکده عمران

تلفن تماس

4218

زهرا کمالی

کارشناس آزمایشگاه روسازی پیشرفته

اتاق

آزمایشگاه روسازی

مکان

طبقه همکف دانشکده عمران

تلفن تماس

4290

مریم گذشتی

مسئول دفتر دانشکده

اتاق

503

مکان

طبقه پنجم دانشکده عمران

تلفن تماس

4201-2

حسن گل‌محمدی

مسئول اداری و مالی دانشکده

اتاق

508

مکان

طبقه پنجم دانشکده عمران

تلفن تماس

4207

بهزاد محمدی

کارشناس آزمایشگاه خاک

اتاق

آزمایشگاه خاک

مکان

طبقه همکف دانشکده عمران

تلفن تماس

4260

صغرا مهرابی

مسئول آموزش دانشکده

اتاق

306

مکان

طبقه سوم دانشکده عمران

تلفن تماس

4250

هادی موسوی

خدمات

اتاق

آبدارخانه

مکان

طبقه پنجم دانشکده عمران

تلفن تماس

4218

محمد نقی‌نژاد

تکنسین آزمایشگاه خاک

اتاق

آزمایشگاه خاک

مکان

طبقه همکف دانشکده عمران

تلفن تماس

4260

محمد نظام دوست

خدمات

اتاق

115

مکان

پژوهشکده حمل‌ونقل

تلفن تماس

4193

فرزانه یکتا

کارشناس سایت

اتاق

سایت

مکان

طبقه سوم دانشکده عمران

تلفن تماس

4256
fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian