جلسه مجازی معرفی برنامه جدید دوره کارشناسی دانشکده

از تمام اساتید و دانشجویان دعوت میشود در جلسه مجازی معرفی برنامه جدید دوره کارشناسی دانشکده که روز دوشنبه ۳ شهریور ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد، شرکت فرمایید.

زمان: دوشنبه ۳ شهریور ساعت ۱۰ تا ۱۲

محل:https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/amir.samimi

شروع

۱۰:۰۰

۰۳ شهریور ۱۳۹۹

پایان

۱۲:۰۰

۰۳ شهریور ۱۳۹۹

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian