اجباری:
هیدرولوژی مهندسی (فارسی، انگلیسی)
مکانیک سیالات (فارسی، انگلیسی)
هیدرولیک (فارسی، انگلیسی)
آز هیدرولیک (فارسی، انگلیسی)
مهندسی محیط زیست (فارسی، انگلیسی) 
مهندسی آب و فاضلاب (فارسی، انگلیسی)

انتخابی:

اجباری:
مکانیک خاک (فارسی، انگلیسی)
آزمایشگاه مکانیک خاک (فارسی، انگلیسی)
مهندسی پی (فارسی، انگلیسی)​ 
زمین شناسی (فارسی، انگلیسی)

انتخابی:
مهندسی ژئوتکنیک کاربردی (فارسی، انگلیسی)
مبانی گودرداری و سازه های نگهبان (فارسی، انگلیسی)
مبانی ژئوتکنیک لرزه ای (فارسی، انگلیسی)

اجباری:
روسازی راه و آز (فارسی، انگلیسی)
مهندسی راه و ترافیک (فارسی، انگلیسی) 
پروژه راه (فارسی، انگلیسی)

انتخابی:
مهندسی سیستم (فارسی، انگلیسی)
اقتصاد مهندسی (فارسی، انگلیسی)
مهندسی حمل و نقل (فارسی، انگلیسی)
مبانی پایداری زیرساختهای شهری (فارسی، انگلیسی)
مبانی مدیریت ریسک (فارسی، انگلیسی)
طراحی روسازی بتنی (فارسی، انگلیسی)

اجباری:
استاتیک (فارسی، انگلیسی)
دینامیک (فارسی، انگلیسی)
مکانیک جامدات 1 (فارسی، انگلیسی)
تئوری سازه 1 (فارسی، انگلیسی) 
تئوری سازه 2 (فارسی، انگلیسی)
مصالح ساختمانی، تکنولوژی بتن و آز (فارسی، انگلیسی)
آزمایشگاه جامدات (فارسی، انگلیسی)
طراحی سازه های فولادی 1 (فارسی، انگلیسی)
طراحی سازه های بتنی 1 (فارسی، انگلیسی)
بارگذاری (فارسی، انگلیسی)
طراحی سازه های فولادی 2 (فارسی، انگلیسی)
طراحی سازه های بتنی 2 (فارسی، انگلیسی)

انتخابی:
مکانیک جامدات 2 (فارسی، انگلیسی)
المان محدود مقدماتی (فارسی، انگلیسی)
قابلیت اعتماد، ریسک و تاب آوری (فارسی، انگلیسی)
طراحی کاربردی سازه و پروژه (فارسی، انگلیسی)
اجرای سازه های بتنی و فولادی و کارگاه (فارسی، انگلیسی)
مبانی مهندسی زلزله (فارسی، انگلیسی)،

اجباری:
روش های ساخت و ماشین آلات ساختمانی (فارسی، انگلیسی)
مدیریت پروژه و ساخت (فارسی، انگلیسی) 

انتخابی:
براورد پروژه و پیمان (فارسی، انگلیسی)

آمار و احتمال مهندسی (فارسی، انگلیسی)
محاسبات عددی (فارسی، انگلیسی) 
طراحی معماری (فارسی، انگلیسی)
گرافیک مهندسی عمران (فارسی، انگلیسی)
آشنایی با مهندسی عمران (فارسی، انگلیسی)
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران (فارسی، انگلیسی)

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian